Konsènan Direct

Pouki sa Direct?

Direct se yon sèvis kontni nimerik lib, ki bay materyo odyo ak videyo bonjan kalite pou radyo, televizyon ak izaj nimerik. Sit sa a kreye espesyalman pou atenn asosye nan sektè transmisyon ak patnè nimerik Konsèy Transmisyon Gouvènè yo (Broadcasting Board of Governors, BBG). Rezo entènasyonal BBG an gen ladann Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Radio Free Asia (RFA), Radyo ak Televizyon Martí ak Rezo Difizyon Mwayen-Oryan (Middle East Broadcasting Network, MBN) ki gen ladann Alhurra ak Radio Sawa.

Asosye nan sektè radyo ak televizyon ki enskri ansanm ak patnè nimerik yo kapab jwenn ak itilize kontni ki soti nan Direct pou ogmante pwogramasyon yo gratis. Filt yo pèmèt ou jwenn kontni rapid-rapid paske sa redwi rechèch ou selon tip kontni (odyo oswa videyo), lang, dat, ak sèvis transmisyon an. Ou kapab chèche, gade ak telechaje bon kalite pakè odyo ak videyo Wèb ak transmisyon apatide konpitè PC ou an oswa apatide aparèy mobil.

Pou kòmanse chèche, telechaje ak itilize kontni, enskri nan Direct Isit.

You must be an approved affiliate in order to download our content.

Enskri

Pi Resan