Deklarasyon Misyon BBG Ak Antite Transmisyon yo

Misyon Konsèy Transmisyon Gouvènè yo se pou enfòme, angaje ak konekte moun nan lemonn antye ki sipòte libète ak demokrasi.

Transmetè endividyèl ki anba kontwòl BBG ranfòse misyon ajans lan.