ՄՀԴԽ և Հեռարձակման մարմինների առաքելությունների դիմումներ

Միջազգային հեռարձակման դիտորդական խորհուրդը պարտավոր է տեղեկացնել, ներգրավել և միավորել ողջ աշխարհի մարդկանց ազատության և ժողովրդավարության համար: .

Գործակալության առաքելությունը հաստատվել է այն անհատ հեռարձակողների կողմից, որոնք վերահսկվում են ՄՀԴԽ-ի կողմից: