Biborîbe...

Biborîne, rajekara me ya înternetê xeta dide. Desteya ma ya perwerdekirî li ser xetayê kar dikin.
Tu dikarî bizivirî pûpelê berê.