Миссия тууралуу

ЭЕ/АРнун миссиясы сөз эркиндиги жок же бийлик чектеген өлкөлөрдө демократиялык баалуулуктар менен институттарды журналисттик эмгектери аркылуу жайылтуу болуп саналат. Биздин журналисттер көптөр жеринде ала албаган бейтарап жаңылыктар, ачык жана жоопкерчиликтүү талкууларды жүзөгө ашырат.

Борбордук Европадан Тынч океанга, Балтикадан Кара Деңизге, Орусиядан Борбор Азияга жана Перс булуңуна чейин авторитардык бийликтер өкүм сүргөн, адам укуктарынын тепселген, борбордошкон экономика, этностук жана диний жек көрүүчүлүк, аймактык жаңжалдар болгон, маалымат көзөмөлдөнгөн өлкөлөрдө обого чыгабыз. Бул аймактарда демократия менен ачык базар экономикасына негизделген туруктуулук глобалдык бейкуттук үчүн өтө маанилүү.

Демократиянын алагчкы негизи кеңири маалымат алган жарандар жана ал үчүн шарт түзүү:

  1. ЭЕ/АРсу демократияга жана эркин базар экономикасына өтүү үчүн өтө зарыл бейтарап жаңылыктарды, анализдерди жана ички жана регионалдык маселелер боюнча талкууларды жүргүзөт.
  2. ЭЕ/АРсу демократиялык баалуулуктарды чагылдыруу менен жарандык коомду чыңдайт.
  3. ЭЕ/АРсу этностук жана диний жек көрүүчүлүк менен күрөшүп, адамдардын арасында өз ара түшүнүшүүгө өбөлгө болот.
  4. ЭЕ/АРсу жергиликтүү медиага үлгү болуп, кесипкөйлүк менен эркин ой жүгүртүүгө негизделген жергиликтүү медиа каражаттары менен өнөктөштүктү өнүктүрөт.
  5. ЭЕ/АРсу региондогу жана дүйнөдөгү өнүккөн демократияны жайылтууга өбөлгө болот.