За сајтот

Зошто Директ?

Директ е оворен сервис за дигитални содржини, кој нуди квалитетни аудио и видео материјали за Радио ТВ и дигитални медиуми.

Регистрирани радио и ТВ партнери можат да користат содржини од Директ за нивната програма бесплатно. Филтрите ви овозможуваат брзо да најдете содржини (аусио или видео), да изберете јазик, сервис и датум на емитување. Можете да пребарувата, гледате, симнувате.

Нашите партнери имаат бенефит од пристапот 24/7 во содржините на РСЕ/РЛ од Украина, Русија, Централна и Источна Европа, Кавказот, Централна и Источна Азија и Блискиот Исток. РСЕ/РЛ емитува во 21 земја, на 28 јазици. Со 400 новинари и 750 дописници, 19 локални дописништва, РСЕ/РЛ е една од најголемите компании за вести во светот.

За да почнете со пребарување, симнување и користење на содржините, логирајте се на Директ тука.

You must be an approved affiliate in order to download our content.

Регистрација

Најчесто