د بي بي جي په اړه

د ګورنر بورډ مرسله Broadcasting Board of Governors (BBG) چي يوه نامه ده د دوانړو خپلواك يا ناپېيلى(كانديد) فيډرل ايجنسي چي څارل کوي د ټولو امريکني ملکي يا ولسي بين القوامي ميډيه اؤ نامه د بورډ چي حکومت کوي په دي رايدويي خپرونه باندي۔

بي بي جي BBG مقصد چي خبرداري ورکړي، سنبهالښت اوکړي اؤ تړون اوکړي د خلګو په ټوله دنيا کښي د مرستي د آزادي د پاره اؤ د ډيماکريسي د پاره۔ هره هفته کې، له ۲۰۶ ميلیونه اوريدونکي، ليدونکي، او د انترنيت استعمال کوونکي والا بلوي، برابريدل کوي، ننوتون کوي د امريکي بين القوامي مرسله يا رايدويي خپرونه پروګرام تا۔

اؤ بيا چي براډ کاسټنګ بورډ آف ګورنرز يو قانوني نوم دے چي ورکړي شوي دے فيډرل انټيټي انکمپاسنګ د ټولو امريکي بين القوامي براډ کاسټنګ خدمتونه، د روزانه مرسله يا رايدويي خپرونه سرګرمي چي کنټرول کوي د BBG بين القوامي براډ کاسټنګ ځانګړي: د امريکي آواز وائس آف امريکه (VOA) راډيو فري يونټ راډيو لائبرټي(RFE/RL) راډيو فري ايشيه (RFA)، آفس آف کيوبه (OCB) اؤ د ميډل ايسټ براډ کاسټنګ نيټورک (MBN).