Qalad ayaa dhacay...

Waanu ka xunnahay, laakin waxaa jira qalad xagga seerfarka. Kooxdayada aqoonta ayaa ka shaqeynaaya si loo hagaajiyo mushkilladda.
Fadlan iskuday mar kale 30 ilbiriqsi gudahood ama ku noqo xagga Bogga horeBoggii hore