เกี่ยวกับ BBG

คณะกรรมการการออกอากาศ (Broadcasting Board of Governors หรือ BBG) เป็นทั้งชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระที่ดูแลสื่อนานาชาติแห่งพลเรือนทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา และเป็นชื่อของคณะกรรมการที่ควบคุมการออกอากาศเหล่านั้น

ภารกิจของ BBG คือการให้ข้อมูล เข้าร่วมและเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกในการให้การสนับสนุนอิสรภาพและประชาธิปไตย ในทุกสัปดาห์ มีผู้ฟัง ผู้ชมและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 226 ล้านคนเปิด ปรับสัญญาณเพื่อรับฟังและเข้าสู่ระบบไปยังโปรแกรมการออกอากาศนานาชาติของสหรัฐอเมริกา

แม้ว่าคณะกรรมการการออกอากาศจะเป็นชื่อตามกฎหมายที่มอบให้กับนิติบุคคลของรัฐบาลกลางที่ครอบคลุมทุกบริการออกอากาศนานาชาติของสหรัฐอเมริกา แต่กิจกรรมการออกอากาศในแต่ละวันนั้นดำเนินการโดยผู้ออกอากาศนานาชาติของ BBG แต่ละราย: Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Radio Free Asia (RFA), Radio and TV Martí และ Alhurra, Radio Sawa, ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานการออกอากาศระหว่างประเทศ (International Broadcasting Bureau หรือ IBB)