ติดต่อ

ผู้ประสานงานพันธมิตรประชาสัมพันธ์

East Asia and Pacific

Ningrum Spicer
Bangkok, Thailand
โทรศัพท์: +662.255.8772
กลุ่มคน: +662.205.5707

Western and Central Africa

Paul Marszalek
Washington, DC

Eastern and Southern Africa

Joyce Ngoh
Johannesburg, S. Africa
โทรศัพท์: +27.11.290.3264
กลุ่มคน: +27.79.111.1631

Latin America

Iscar Blanco
Washington, DC
โทรศัพท์: +1 202 991 0876

Eurasia

Adam Gartner
Prague, Czech Republic
โทรศัพท์: +420.221.123.773
กลุ่มคน: +420.602.176.485

RFE/RL

Aleksandar Mandic
Prague, Czech Republic
โทรศัพท์: +420.221.122.052

การสนับสนุนทางเทคนิค

RFE/RL

Vinohradska 159A
100 00 Prague 10 Czech Republic
แผงสวิตช์หลัก: +420 221 121 111