BBG และคำแถลงการณ์ภารกิจการออกอากาศของหน่วยงาน

ภารกิจของ BBG คือการให้ข้อมูล เข้าร่วมและเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกในการให้การสนับสนุนอิสรภาพและประชาธิปไตย

ภารกิจของหน่วยงานได้รับการเน้นย้ำโดยผู้ออกอากาศเดี่ยวแต่ละรายที่ได้รับการการดูแลโดย BBG