AÝ/AR hakynda

Biziň missiýamyz: RFE/RL-niň žurnalistleri erkin metbugatyň gadagan edilen ýa-da söz azatlygy çäklendirilen 21 döwletiň ilatyna erkin habarlary ýetirýär. Biz giň halk köpçüligine senzurlanmadyk habarlary, diskussiýalary we açyk çekişmeleri ( hödürleýäris. 21 döwletde, 28 dilde: Biziň gepleşiklerimiz 21 döwletde 28 dilde efire berilýär. 400-den gowrak žurnalisti, 750-den gowrak ştatdan daşary habarçysy we 19 sany ýerli býurolary bolan RFE/RL dünýäňiň iň uly habar serişdeleriniň biri hasaplanýar. (see map).

Uruş liniýalary: Biziň žurnalistlerimiz öz ýurtlaryndaky metbugat azatlygy üçin uruş liniýalarynda işleýärler we olar öz işini ýerine ýetirmek üçin özlerini köplenç ýiti töwekgelçilige salýarlar (has köp maglumat üçin şu ýere basyň). RFE/RL-iň žurnalistleri we ekspertleri dünýäde bolup geçýän möhüm syýasy wakalar barada maglumat berýän özboluşly ýeke-täk çeşme bolup durýar. Şeýle-de, biz Waşingtonda we Pragada brifingleri we ýörite çäreleri geçirýäris (browse RFE/RL's experts).

Soraglar üçin şu ýere basyň .