Giới thiệu về BBG

Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình Hoa Kỳ (BBG) đồng thời là tên gọi của cơ quan liên bang độc lập giám sát tất cả tổ chức truyền thông đại chúng dân sự tại Hoa Kỳ và là tên của Hội đồng Quản trị giám sát tất cả các tổ chức phát thanh, truyền hình này.

Sứ mệnh của BBG là thông tin, tham gia và kết nối mọi người trên toàn thế giới ủng hộ cho tự do và dân chủ. Mỗi tuần có hơn 226 triệu người nghe, người xem và người dùng Internet trên toàn thế giới bật, chỉnh kênh và đăng nhập vào các chương trình phát thanh, truyền hình quốc tế của Hoa Kỳ.

Dù Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình Hoa Kỳ là tên pháp lý được đặt cho cơ quan liên bang bao gồm tất cả các dịch vụ phát thanh truyền hình quốc tế của Hoa Kỳ, những hoạt động phát thanh và truyền hình hàng ngày lại được thực hiện bởi những đài phát thanh, truyền hình quốc tế riêng biệt thuộc BBG: Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (Radio Free Europe/Radio Liberty –RFE/RL), Đài Á Châu Tự do (Radio Free Asia - RFA), Đài Truyền hình Alhurra, Đài Phát thanh Sawa, với sự hỗ trợ của Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc tế (IBB).