Liên hệ

Điều phối viên Quan hệ Liên kết

East Asia and Pacific

Ningrum Spicer
Bangkok, Thailand
ĐT: +662.255.8772
Điện thoại Di động: +662.205.5707

Western and Central Africa

Paul Marszalek
Washington, DC

Eastern and Southern Africa

Joyce Ngoh
Johannesburg, S. Africa
ĐT: +27.11.290.3264
Điện thoại Di động: +27.79.111.1631

Latin America

Iscar Blanco
Washington, DC
ĐT: +1 202 991 0876

Eurasia

Adam Gartner
Prague, Czech Republic
ĐT: +420.221.123.773
Điện thoại Di động: +420.602.176.485

RFE/RL

Aleksandar Mandic
Prague, Czech Republic
ĐT: +420.221.122.052

Hỗ trợ kỹ thuật

RFE/RL

Vinohradska 159A
100 00 Prague 10 Czech Republic
Tổng đài Chính: +420 221 121 111